Om oss

Har jobbat med styrning av verksamhetssystem sedan 1994.

Första certifieringsrevision enligt ISO EN 9002:1994 gjordes 1996 hos TurnMill AB. Det har sedan följts av flera certifieringsrevisioner enligt
ISO EN 9001 och ISO EN 14001 hos flertal företag.

Bland kunderna återfinns allt ifrån, fåmansföretag till koncernbolag.

TeGe-konsult har samarbete med ATIVA Development som återförsäljare av ATIVA-program, se www.ativa.se för mer information om programmen.

Vi har även samarbete med leverantörer för webbaserade: kemikalieregister och lagförteckningar.